Kaartingen
Verenigingen
Buurthuis Tuinwijk

Gebruiksvoorwaarden voor de website Bavikhove Digitaal

Bavikkhove Digitaal biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze webpagina. Onder "informatie" verstaat Bavikhove Digitaal alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.
 
1. Aansprakelijkheid
 
Bavikkhove Digitaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. 
Bavikkhove Digitaal heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Bavikkhove Digitaal de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
Bavikkhove Digitaal noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.
 
2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
 
Deze website is bestemd voor persoonlijke informatieve doeleinden. Kopie en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van logo's - is uitdrukkelijk verboden.
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het Bavikkhove Digitaal of aan de organisaties die het Bavikkhove Digitaal hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. 
Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Bavikkhove Digitaal. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan Bavikkhove Digitaal de eigendomsrechten in bruikleen heeft.
 
3. Links en verwijzingen
 
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Bavikkhove Digitaal controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Bavikkhove Digitaal de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. 
Bavikkhove Digitaal aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Bavikkhove Digitaal verwijst.
 
4. Bescherming van de persoonsgegevens
 
De gegevens die Bavikkhove Digitaal langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de data bestanden van Bavikkhove Digitaal. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de nieuwe Europese wet van 25 mei 2018 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe mailt u via de contactpagina naar de administrator van Bavikkhove Digitaal. Lees hiervoor onze privacyverklaring en cookieverklaring
 
Wijziging van onze gebruiksvoorwaarden.
 
Bavikhove Digitaal kan zijn algemene voorwaarden wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
 
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.