Buurtnieuws
Kaartingen
Buurthuis Tuinwijk

general data protection

Elke organisatie moet tegen 25 mei 2018 in regel zijn de met GDPR.

GDPR staat voor ”General Data Protection Regulation” of in het Nederlands “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Het is een Europese verordening die regels oplegt rond de bescherming en de verwerking (verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen en registreren tot het vernietigen van gegevens) van persoonsgegevens (gegevens over een identificeerbaar natuurlijke persoon, bv: naam, adres, leeftijd, geslacht, … beeldopname zijn persoonsgegevens).

Ook Bavikhove Digitaal is verantwoordelijk voor de correcte toepassing en moet verantwoorden hoe ze dat doet. Hiervoor dient Bavikhove Digitaal zelf initiatief te nemen & alle stappen die ze neemt goed bij te houden (documenteren).

Het volledige proces om Bavikhove Digitaal hiermede in regel te brengen, omvat een aantal stappen. Jullie zullen omtrent het GDPR de komende weken / maanden bijgevolg nog geregeld (bij elke stap die gezet wordt bij Bavikhove Digitaal) geïnformeerd worden.

De eerste stap hierbij is iedereen binnen Bavikhove Digitaal en zijn bezoekers bewust maken van het belang van de privacy en de huidige regelgeving daaromtrent. Volgens Bavikhove Digitaal betreft dit niet alleen die personen die de persoonsgegevens verwerken / gebruiken, doch ook de de bezoekers van onze website zelf.

De medewerkers binnen Bavikhove Digitaal die met persoonsgegevens werken, moeten geïnformeerd worden over:

- het belang van de privacy van onze clubleden
- de noodzakelijke voorwaarden (proportionaliteit / legaliteit / transparantie)
- stappen om Bavikhove Digitaal als organisatie in regel te brengen
- beveiliging van de persoonsgegevens.

Lees zeker nu al onze nieuwe GDPR privacy- en cookieregeling, ook onze gebruiksvoorwaarden worden hierbij aangepast.