Buurtnieuws
Kaartingen
Buurthuis Tuinwijk

Als huishoudelijke afnemer kunt u op de website van VREG een vergelijking maken tussen de verschillende producten van de verschillende leveranciers van elektriciteit en/of aardgas. Zo kunt u bij benadering uitrekenen hoeveel uw jaarlijkse factuur zou bedragen indien u nu een contract zou afsluiten met een leverancier.

De VREG geeft een overzicht van producten met zowel vaste als variabele prijzen. Wat u als consument kiest, hangt af van het risico dat u wilt nemen. Een vast product met vaste prijzen of een variabel product met fluctuerende prijzen.
De VREG houdt geen rekening met (tijdelijke) kortingen en promoties.
De vergelijking wordt maandelijks aangepast met de meest actuele prijzen.
Via deze vergelijking kunt u echter uw jaarlijkse afrekeningfactuur niet narekenen.
 
Wat heeft u nodig om deze vergelijking te maken?
U vindt alle gegevens op uw laatste afrekeningsfactuur voor elektriciteit:
Jaarverbruik tijdens de daguren in kWh
Jaarverbruik tijdens de nachturen in kWh (indien van toepassing)
Jaarverbruik uitsluitend nachttarief in kWh (indien van toepassing)
 
Klik hier om uw vergelijking te maken.
 
Wat u verder nog moet weten ..
Als je wilt overstappen is niet alleen de de keuze van je nieuwe energieleverancier van belang. Je moet ook nog nadenken en beslissen welk contract je gaat afsluiten. Je hebt daarbij de keuze uit 3 soorten contracten. We herinneren er ook nog aan dat je een aparte leverancier én contract kan kiezen voor aardgas en elektriciteit.
 
A. Vast (semi-vast) of variabel?
Een contract met een vaste energieprijs wil zeggen dat de kWh-prijs die je betaalt, vast ligt voor de duur van het contract. Het voordeel van vaste prijzen is dat je precies weet hoeveel je moet gaan betalen per verbruikte kilowattuur. Contracten met vaste tarieven gelden meestal voor 1 tot 3 jaar. Opgelet: dit geldt niet voor de ‘nettarieven’ en ‘heffingen’. Indien de autoriteiten (netbeheerders en overheid) beslissen om deze tarieven te wijzigen dan gelden deze nieuwe prijzen meteen, ook als je een contract hebt afgesloten voor (bijvoorbeeld) 2 jaar. Concreet: alleen de energieprijs wijzigt niet tijdens de contractduur. De andere 2 elementen wijzigen wèl! Daarom worden deze contracten ook wel aangeduid met 'semi-vast'.

Een contract met een variabele energieprijs is ook mogelijk. Sterker nog: variabele contracten worden aanbevolen door de Vreg. Waarom? Leveranciers zijn niet gek! Ze dekken zich in tegen mogelijke prijsstijgingen op de energiemarkt. En dit in elk geval voor de vaste tariefcontracten die hij aanbiedt. Hoe? Door een veiligheidsmarge in zijn tarieven in te bouwen. Met andere woorden: in de vaste energieprijs zit een risicopremie ingebouwd. Het gevolg hiervan is dat een vast tarief altijd duurder is. En dit zowel voor elektriciteit als voor aardgas (volgens de Vreg toch). Er is ook een nadeel aan variabele contracten: de voorschotten mogen dan maandelijks hetzelfde zijn, uiteindelijk zie je pas bij de eindafrekening hoeveel je werkelijk betaalt. Want bij variabele contracten kan de leverancier de energieprijzen eenzijdig van maand tot maand wijzigen. Dus ook variabel biedt geen zekerheid. Concreet betekent dit: de 3 componenten van uw energiefactuur (energieprijs, nettarieven en heffingen) kunnen wijzigen tijdens de contractduur. Bij eindafrekening berekent de leverancier de gemiddelde waarde. De energieprijs evolueert dus samen met de prijsschommelingen op de energiemarkt.

Een vaste 'All-in' prijs. Bij dit type contract liggen alle componenten van uw energiefactuur vast vanaf de ondertekening van het contract. Concreet: én de energieprijs én de nettarieven én de heffingen blijven hetzelfde tijdens de contractduur. Je bent dus beschermd tegen alle mogelijke toekomstige prijsveranderingen. Voor wat betreft het nadeel van een dergelijk contract: zie punt 2: de componenten zullen niet wijzigen maar wees er maar zeker van dat er een risicopremie zit ingecalculeerd. Mocht de energieprijs om een of andere reden dalen en je hebt een contract van 3 jaar dan zit je er wel aan vast... tenzij je overstapt...

B. Duur contract?
Zowel voor elektriciteit als voor aardgas geldt dat de je duur van het contract bepaalt bij afsluiting/overstap. Of toch niet helemaal: een en ander is wel afhankelijk van hetgeen je gekozen leverancier aanbiedt. Als je de site 'Mijnenergie' gebruikt bij je vergelijkingsoefening zie je meteen aangegeven welke duur elke contract heeft. Zie 'Makkelijk overstappen'.

Enkele voorbeelden voor elektriciteit: Lampiris en Octa+ hebben contracten van 1, 2 of 3 jaar. Octa+ heeft contracten van specifiek 2 of 3 jaar. Ebem en Elegant bieden 'onbepaalde duur' contracten aan.

C. Groene of minder groene stroom?

En dan heb je nog de keuze uit 100% groene energie (Lampiris, Eneco, Essent, Nuon), 50% groen (Nuon), 8% groen (Electrabel) of 0% groen (Nuon). Dit voor het geval je rekening houdt met de al of niet milieuvriendelijke energiebronnen waaruit de energie is geproduceerd. De meeste leveranciers gaan prat op hun 100% groene energie. De keuze bepaal je uiteindelijk zelf!

Conclusies
1) De voornaamste conclusie: ‘variabel is altijd goedkoper’. Terecht?
2) De ons omringende landen werken alleen maar met vaste contracten. De klant betaalt elke maand hetzelfde bedrag en dit voor de hele duur van zijn contract. Dat is de ideale oplossing. Waarom kan dit in België niet?
3) Het feit dat je altijd hetzelfde voorschotbedrag betaalt (per maand, per 2 maanden of 3 maanden) wilt helemaal niet zeggen dat je een energiecontract hebt met een ‘vaste prijs’! Vergis je hier niet in.