Buurtnieuws
Kaartingen
Buurthuis Tuinwijk

Zeven locaties voor textielcontainers.

Nieuwe locaties textielcontainers.
In overleg met Imog gaan we een stap verder in de bestrijding van de sluikstortproblemen. We scheiden zoveel als mogelijk de textielcontainers van de glasbollen en bundelen ze op zeven locaties. Dat zorgt voor meer capaciteit op deze locaties en betekent een tijdsbesparing voor de inzamelaars en een efficiënter toezicht.

Plaatsen Bavikove
Locatie.
Bruyelstraat 7, Parking overkant
Hoogstraat 108, Naast oprit
Mandenmakersweg 4, Overkant aan speelplein
Oudstrijderslaan, ingang sportdomein