Buurthuis Tuinwijk

Fietsstraten en zones en hun specifieke verkeersregels, hoe zit dit nu precies.

Fietszones, fietsstraten ook in Bavikhove zijn ze aanwezig. Wanneer je de dorpskern passeert kan je er niet naast kijken, rode markeringen op de weg samen met bijhorende verkeersborden. Die markeringen en verkeersborden zijn er niet voor niks, ze moeten gerespecteerd worden. Blijkbaar zijn er nogal wat weggebruikers die niet weten mag mag en wat niet in dergelijke gebieden. Politie zone Gavers stelde na controle eveneens vast dat veel bestuurders dit gegeven niet goed snappen. Niet alleen de auto bestuurder maar ook de fietser zelf (als zwakke weggebruiker) moet zich aan de regels houden.

Alain Dierckx schrijft er het volgende over op de website van Europe assistance. De moeite waard om dit even door te nemen.
 
De fietsstraten en hun specifieke verkeersregels
Er worden steeds meer fietsstraten aangelegd in stads- en dorpskernen. In die straten gelden specifieke verkeersregels. Wat zijn die regels precies en waar moet u op letten als u als fietser of andere gemotoriseerde weggebruiker een fietsstraat of fietszone betreedt?

Blogger Alain Dierckx van Europe assistance legt het ons uit.
 
Wat is een fietsstraat?
Een fietsstraat is een straat waar de fietsers veilig kunnen rijden door het feit dat bestuurders van motorvoertuigen hen niet mogen inhalen en bovendien aan een maximumsnelheid gehouden zijn. Meerdere aaneengesloten fietsstraten vormen samen een fietszone.
 
Hoe herkent men een fietsstraat of fietszone?
 

Een fietsstraat wordt aangekondigd door een specifiek verkeersbord.

Het einde van een fietsstraat wordt niet (meer) aangegeven met een specifiek verkeersbord. Een fietsstraat eindigt dus altijd bij het volgende kruispunt, tenzij ze zich bevindt in een fietszone.

Een fietsstraat kan je op veel plaatsen ook herkennen aan het bruinrood of rood gekleurde wegdek en aan de fietspictogrammen die op het wegdek geschilderd zijn.

 

Wat is het verschil tussen een fietsstraat en een fietszone?

Een fietszone bevat verschillende straten die allemaal benoemd zijn als fietsstraten. In sommige steden zijn die zones nogal uitgespreid. In Kortrijk bijvoorbeeld is de hele binnenstad één grote fietszone met 75 aaneengesloten fietsstraten.

Het begin en het einde van een fietszone wordt aangekondigd met onderstaande verkeersborden.

Wat zijn de verkeersregels voor bestuurders van motorvoertuigen?

De snelheidsbeperking van 30 km/u is van kracht in alle fietsstraten en fietszones.

Auto’s of andere motorvoertuigen mogen fietsstraten inrijden maar zijn gehouden aan die maximumsnelheid, zodat ze de veiligheid van de fietsers garanderen.
Ze mogen de fietsers op geen enkel moment inhalen. De niet naleving van deze regel kan een verkeersboete opleveren.

In een fietsstraat gelden de gewone parkeerregels tenzij anders aangeduid door wegmarkeringen of specifieke verkeersborden.

Wat zijn de verkeersregels voor de fietsers?

Fietsers moeten niet achter elkaar fietsen maar mogen in een éénrichtingsstraat de hele breedte van de rijbaan innemen. In een tweerichtingsstraat mogen zij de ganse rechtse rijstrook gebruiken.

Fietsers mogen op hun beurt motorvoertuigen en andere fietsers wel inhalen ze mogen evenmin de maximumsnelheid van 30 km per uur overschrijden. Dit geldt voor alle duidelijkheid ook voor alle elektrische fietsen inclusief speedpedelecs.

In fietsstraten geldt de voorrang van rechts. Een voertuig dat van rechts de fietsstraat inrijdt, heeft dus voorrang op de fietsers, tenzij daarop een uitzondering bestaat en dit aangekondigd wordt door een verkeersbord.

Het nut van de fietsstraten

De bedoeling van een fietsstraat is de fietsveiligheid en het fietscomfort in de dorps- of stadskernen te verhogen. In sommige straten is het immers onmogelijk om een afgescheiden fietspad aan te leggen of om het bestaande fietspad te verbreden. Met de aanleg van fietsstraten hoopt men ook het gebruik van de fiets te stimuleren.

Dankzij een trager verkeer verkrijgt men tegelijk ook een grotere leefbaarheid en minder luchtvervuiling in de stad of het dorp.

De fietsstraten in België  

In Franstalig België gebruikt men de term “Rue cyclable“.
In steeds meer steden en gemeenten worden fietsstraten aangelegd, zoals o.a.:

  • In Gent werd in 2011 de allereerste fietsstraat in België aangelegd. Meer informatie vindt u hier.
  • In Brussel werd in 2013 de eerste fietsstraat ingevoerd op de Louizalaan (tussen de Dalstraat en het Stefaniaplein). In 2024 zal in de wijken rond het stedelijk administratief centrum een grote fietszone aangelegd worden. 
  • In Antwerpen zijn er ook verscheidene fietsstraten. Ook Mechelen en Leuven hebben fietszones aangelegd.
  • In Brugge heeft men in de binnenstad een fietszone ingericht van 90 aaneensluitende fietsstraten. 
  • In Wallonië zijn fietsstraten (Rue cyclable) nog niet zo ingeburgerd maar stilaan wint het thema ook daar aan populariteit. In Ottignies (1), Namen en in Luik zijn er al enkele fietsstraten aangelegd, net zoals in Bergen.

De fietsstraten in het buitenland.

  • In 2013 waren er in Duitsland al 140 fietsstraten (Fahrradstrasse) waarmee dat land de pionier in Europa was.
  • In Frankrijk heet een fietsstraat een ‘vélorue’ maar het aantal is nog zeer beperkt. Enkel in Strasbourg, Bordeaux en Dijon zijn er al experimentele stappen gezet.
  • In Nederland, Zwitserland en Spanje ontwikkelt men eveneens steeds meer het concept van de fietsstraat in de stedelijke gebieden.
Kaartingen
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.