De Europese wetgeving verplicht ons uw toestemming te vragen, dat u akkoord gaat met de door ons geplaatste cookies op onze website. Wij gebruiken cookies om uw web-ervaring te personaliseren en onze websites te verbeteren. Voor meer informatie over cookies, hoe we deze gebruiken en hoe u deze kunt verwijderen, klik op meer info. Door deze site te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies.
Welcome to Gemeente Bavikhove   Click to listen highlighted text! Welcome to Gemeente Bavikhove Powered By GSpeech

Gebruiksvoorwaarden website

Bavikkhove Digitaal biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze website. Onder "informatie" verstaat Bavikhove Digitaal alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.
 
1. Aansprakelijkheid
Bavikkhove Digitaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. 
Bavikkhove Digitaal heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Bavikkhove Digitaal de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
Bavikkhove Digitaal noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.
 
2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van logo's - is uitdrukkelijk verboden.
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het Bavikkhove Digitaal of aan de organisaties die het Bavikkhove Digitaal hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. 
Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Bavikkhove Digitaal. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan Bavikkhove Digitaal de eigendomsrechten in bruikleen heeft.
 
3. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Bavikkhove Digitaal controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Bavikkhove Digitaal de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. 
Bavikkhove Digitaal aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Bavikkhove Digitaal verwijst.
 
4. Bescherming van de persoonsgegevens
De gegevens die Bavikkhove Digitaal langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van Bavikkhove Digitaal. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe mailt u via de contactpagina naar de administrator van Bavikkhove Digitaal.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech