logo 2

Buurt Informatie Netwerk (BIN) groot Harelbeke, deelgemeente Bavikhove

{index} 

Welkom bij het Buurtinformatienetwerk of kortweg BIN.

Gespreid over het ganse land zijn momenteel heel wat Bin's werkzaam. Dit leidt tot prima resultaten.

Via deze site kun je alle informatie over het BIN en zijn werking duidelijk en snel doornemen. Je kunt je overtuigen van de waarde van dit project en ontdekken hoe ook jouw engagement voor het BIN het verschil kan maken, voor jou en je naasten, voor je buren, voor uw gemeente en uw regio.

Het BIN is een unieke samenwerking tussen de Burgers, de Politie en het Stadsbestuur waarin we samen zorg dragen voor veiligheid.

BIN coördinator deelgemeente Bavikhove

Carlos Dylgat

Terug naar index

 

Het Buurt Infomatie Netwerk (kortweg BIN) groot Harelbeke.

Ik ben er van overtuigd dat je het met mij eens bent, dat veiligheid en zich veilig voelen in onze leefomgeving moet worden beschouwd als één van de maatschappelijke topprioriteiten.

Met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het plegen van misdrijven te helpen voorkomen in onze omgeving, is er in groot Harelbeke als voorbeeld van veel andere steden en gemeenten een BIN opgestart.

In groot Harelbeke zijn langs de bijzonderste invalswegen, borden te zien met het BIN logo. Het BIN pictogram op zelfklevers en borden langs de straat worden er geplaatst om de aanwezigheid van het BIN in groot Harelbeke aan te tonen.

Het BIN groot Harelbeke nodigt je hierbij uit om mee te werken aan de creatie van een positieve leefomgeving. Een goed contact met mensen uit je buurt in samenwerking met de politie, de overheid en de plaatselijke coördinatoren is een belangrijke bijdrage aan een veilige buurt.

 Terug naar index

 

Een buurtinformatienetwerk is:

- Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. De actoren van het project zijn de burgers (meewerken), een coördinator (leiding geven) en de lokale politie (overleggen).
- Een buurtinformatienetwerk voor Zelfstandige Ondernemers (BIN-Z) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een commerciële buurt. De actoren van het project zijn hier de zelfstandige ondernemers, de lokale politie en de lokale bestuurlijke overheden. Niet alleen de zelfstandige ondernemers, maar ook de burgers, de politie, een beroepsvereniging of een lokale overheid mogen initiatief nemen voor de opstart van het BIN-Z. Burgers uit een commerciële buurt kunnen ook betrokken worden.
 

Het doel is om:
- het algemene veiligheidsgevoel te verhogen;
- de sociale controle te bevorderen;
- het belang van preventie te verspreiden.

Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente informatie-uitwisseling:
- tussen de lokale politie en de burgers;
- door het verspreiden van preventieve tips;
- met de nadruk op het verspreiden van nuttige operationele informatie;
- afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers.

Een goede voorbereiding en organisatie is zeer belangrijk. Daarnaast is ook een voortdurende evaluatie een voorwaarde om het BIN verder te laten evolueren en te laten uitgroeien tot een sterke organisatie. Alle betrokken partners zullen zorgen voor een informatie-uitwisseling, waarbij de eigenheid van elke partner gerespecteerd wordt.

 Terug naar index

 

Het Doel

Het BIN probeert een gevoel van veiligheid te scheppen, door de BIN-medwerkers mee te gaan betrekken bij het melden van informatie over incidenten en misdrijven, in een georganiseerd schema tussen de politiediensten en de coördinator van het BIN netwerk.Burgers zijn geen spionnen en worden niet ingezet voor actieve patrouille!!

Enkel een waakzaam oog voor criminele feiten is vereist, en de moed vinden om de politiediensten te informeren die op hun beurt starten met hun feedback. Een collectieve waakzame houding, (door het maken van licht, rolluiken omhoog te doen, het alarm te gebruiken) zal de crimineel ontmoedigen verder te gaan met inbraken.

De mensen worden gevoeliger voor betere beveiliging van hun woning en zijn vastberaden om de criminaliteit aan te pakken samen met de politiediensten. 
Een BIN groep blijft levendig door het verspreiden van nieuwsbrieven, informatievergaderingen en door het leggen van sociale contacten met de buurt en met andere BIN schema's in België en omstreken.

 Terug naar index

 

Het logo van het BIN heeft de volgende betekenis:

 

bin logo gif

Het bord stelt de omarming van een woonwijk voor, met enerzijds het oog van de burger en anderzijds het oog van de politiediensten waarbij zij samen voor veiligheid zorgen. 

Bovenaan staat de naam "BUURT INFORMATIE NETWERK " en onderaan "SAMEN ZORGEN WE VOOR VEILIGHEID".

 Terug naar index

 

Geschiedenis.

Een BuurtInformatieNetwerk - verder afgekort als BIN - is ontstaan in België midden de jaren negentig naar het Engelse voorbeeld van de 'neighbourhoodwatch'.

De gewelddadige en frequente aanpak (diefstallen met geweld en braak, ramkraken enz. ) van de zogeheten Franse 'Kappabendes' lagen aan de basis van het ontstaan van de BIN's.

Aangezien deze bendes vooral opereerden in de grensstreek (Kortrijk -Menen - Ieper) mag het niet verbazen dat de eerste BIN's zich vooral situeerden in deze regio.

 Terug naar index

 

Hoe werkt een BIN in de praktijk.

In een bepaald afgelijnd gebied wordt op een gestructureerde manier samengewerkt tussenBIN-medwerkers en in overleg en samenspraak met de politiediensten en decoördinatoren. 

Het is een professioneel uitgewerkt plan waarbij de berichtgeving van misdrijven of verdachte gedragingen zo snel en doeltreffend mogelijk verloopt.

Bij verdachte gedragingen verwittigt een BIN medewerker, zo snel mogelijk via het gratis nummer 101, of het rechtstreekse nummer van de Politie Zone Gavers 056/73-35-11.Je vermeld uw naam en adres (en dat je eventueel BIN medewerker bent), en breng het relaas van de feiten zo goed mogelijk over aan de politie. Uw oproep wordt uiterst discreet behandeld!

De nuttige informatie wordt door de politie naar de BIN coördinator doorgestuurd, en deze start het BIN netwerk op. Alle aangesloten BIN medewerkers ontvangen het bericht per e-mail, al dan niet met een SMS. 

De informatie wordt vlug en doeltreffend verspreid en nodigt alle BIN medewerkers uit tot preventie, waakzaamheid of opmerkzaamheid. Klik hier om de reeds verschenen BIN berichten te lezen.

 Terug naar index

 

De sociale dimensie van het BIN

In (nieuwe) woonwijken waar een BIN werd opgestart, groeit een grote solidariteit en samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert onder meer in het bijvoorbeeld elkaar ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen. 

Tevens merken we, dat na een (zware) diefstal bij bewoners van de wijk, zich een spontane, doch niet-opdringerige "slachtofferhulp" van de BIN-medewerkers op gang wordt gebracht, wat als een aangenaam gegeven wordt beschouwd naast het werk van de politiediensten. 

Buurtbewoners verklaren zich "goed en veilig " te voelen. Er is trouwens overleg en communicatie opgetreden tussen de (nieuwe) buren. Het leren van anderen rond het aspect veiligheid, het wat zelfredzamer worden, zijn zaken die realiteit beginnen te worden. 

Buren voelen zich goed met het extra "oog" van de mede-buur, men beschouwt dit als goedbuurtschap! De tijd van individualisme en egocentrisch gedrag wordt opnieuw omgebogen in de richting van goede burgerzin en sociaal engagement.

 Terug naar index

 

MOTIVEREND!

- Iedereen in het bezit van een computer met internet en e-mailadres kan meewerken, al dan niet met GSM.
- Meewerken is veilig en zonder risico. Je eigen veiligheid gaat voor alles!
- Gebaseerd op uitwisseling van informatie in samenwerking met de politiediensten en overheid.
- Herstelt het veiligheidsgevoel.
- Moedigt de waakzaamheid en preventie aan.
- Minder criminaliteit en meer solidariteit!

 Terug naar index

 

Lid zijn van het BIN is volledig gratis!!

De werking wordt gerealiseerd met de steun van het Stadsbestuur Harelbeke, het Gemeentebestuur Deerlijk en uw lokale politiezone PZ Gavers.

De overheid draagt bij om de nodige infrastructuur en service te voorzien, de politiediensten organiseren zich om efficiënt de berichtgeving te beheren.

Er wordt geen lidgeld aangerekend aan de Bin-leden met betrekking tot de werking van het Buurtinformatienetwerk. 
 
 
 

Bent u de mening toegedaan:

- dat de werking wordt gerealiseerd met de steun van het Stadsbestuur

- dat veiligheid en "zich veilig kunnen voelen" een bijzondere kwaliteit is,

- dat ook de burger als partner daarbij een rol kan spelen,

- dat wij daarom, samen en solidair, willen "bezig zijn" met veiligheid,

- dat misdrijfpreventie en actieve samenwerking tussen het BIN en de politie dienen te worden gepromoot,

Dan ben je het ideale Bin-lid of BIN–medewerker.

Het BIN groot Harelbeke telt al meer dan 1000 aangesloten gezinnen. Het BIN-netwerk wordt gecoördineerd in samenwerking met Politiezone Gavers, één hoofdcoördinator met een 20 tal plaatselijke coördinatoren, verdeeld over Bavikhove, Harelbeke, Hulste en Stasegem.

Ben je overtuigd om BIN (lid) medewerker te worden? 

Zo ja, dan ben je hartelijk welkom bij BIN. Maar om ons werk goed te doen, willen wij hiervoor van je een aantal gegevens hebben en bijhouden. Het is allicht geruststellend dat de Wet Verwerking Persoonsgegevens (08.12.1992) van toepassing is op de persoonsgegevens die het BIN aan je vraagt voor haar administratie. Je hebt het recht deze persoonsgegevens, voor zover ze betrekking hebben op uzelf, ter inzage op te vragen en zo nodig te laten verbeteren.

Je kan hier online inschrijven.

Zijn er nog vragen? Blijf er niet mee zitten! Stel ze gerust via het contactformulier ik beantwoord deze graag. 

BIN-coördinator Bavikhove

Carlos Dylgat

Cookies maken het voor ons gemakkelijker om u onze diensten te verlenen. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok Weigeren